Πρόστιμο και κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Δήμο Τρίπολης

724
dimos-tripolis-skoupidia

Με διοικητικό πρόστιμο και κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ξεκίνησε ο Δεκέμβριος για τον Δήμο Τρίπολης, μετά από αντίστοιχες αποφάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη, Πέτρου Τατούλη.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Δήμο Τρίπολης με απόφαση που αναρτήθηκε στο Διαύγεια την 1η Δεκεμβρίου 2015 φτάνει το ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) και αφορά τα απορρίμματα που συσσωρεύονται στην θέση Αγ. Τριάδα. Το διοικητικό πρόστιμο κατατμίζεται ως εξής:

1. Στον ανωτέρω χώρο υπάρχει πολύ μεγάλη συσσώρευση οικιακού τύπου στερεών απορριμμάτων ανεξέλεγκτα και χωρίς καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση (20.000 €).
2. Δεν έχουν εφαρμοστεί από το Δήμο Τρίπολης τα προτεινόμενα από την υπηρεσία μας προσωρινά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (στεγάνωση δαπέδου, συλλογή στραγγιδίων και μεταφορά στο Βιολογικό Καθαρισμό Τρίπολης, περίφραξη, μέτρα πυρασφάλειας) (5.000€).

Επίσης, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου με απόφαση του Περιφερειάρχη ο Δήμος Τρίπολης κηρύσσετε για ακόμα μια φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2016 για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατοίκων και επισκεπτών αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης από επικίνδυνη ρύπανση.

Η κήρυξη αυτή θα επιτρέψει την άμεση αποκομιδή, προσωρινή αποθήκευση και τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης, με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Να οριστεί από τον Δήμο Τρίπολης συγκεκριμένος χώρος για την προσωρινή αποθήκευση και τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων, ο οποίος πρέπει να έχει τις ελάχιστες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Β) Να ληφθούν μέτρα πυροπροστασίας στον χώρο της προσωρινή αποθήκευσης και μεταφόρτωσης.
Γ) Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και η αποκατάσταση του αναφερόμενου χώρου είναι ευθύνη του Δήμου Τρίπολης.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY